Numer
743/XLVII/2018
Data
19 kwietnia 2018
Dotyczy
Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 kwietnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Śląski Kurator Oświaty
Dokumenty
Publikacja: 20 kwietnia 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)