Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
730/XLVII/2018
Data
19 kwietnia 2018
Dotyczy
Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 kwietnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 20 kwietnia 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)