Numer
736/XLVII/2018
Data
19 kwietnia 2018
Dotyczy
Utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 kwietnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 20 kwietnia 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)