Numer
740/XLVII/2018
Data
19 kwietnia 2018
Dotyczy
Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2801
Data ogłoszenia
25 kwietnia 2018 r.
Data wejścia w życie
1 sierpnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 216 KB]
Uzasadnienie [pdf - 126 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 219 KB]
Publikacja: 20 kwietnia 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)