Numer
729/XLVII/2018
Data
19 kwietnia 2018
Dotyczy
Przyjęcia "Planu zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy"
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 kwietnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Publikacja: 20 kwietnia 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)