Numer
761/XLVIII/2018
Data
24 maja 2018
Dotyczy
Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jabłoniowa - Olszycka i nadania nazwy ulicy (ul. Jabłoniowa)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3574
Data ogłoszenia
1 czerwca 2018 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Publikacja: 25 maja 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)