Numer
754/XLVIII/2018
Data
24 maja 2018
Dotyczy
Nadania obiektowi miniżużlowemu w Rybniku imienia Andrzeja Skulskiego
Kategorie
  • Kultura i sport
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 maja 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 25 maja 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)