Numer
750/XLVIII/2018
Data
24 maja 2018
Dotyczy
Udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2017 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 maja 2018 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 25 maja 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)