Numer
789/XLIX/2018
Data
27 czerwca 2018
Dotyczy
Nadania nazw skrzyżowań typu rondo
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4556
Data ogłoszenia
9 lipca 2018 r.
Data wejścia w życie
24 lipca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)