Numer
765/XLIX/2018
Data
27 czerwca 2018
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4544
Data ogłoszenia
9 lipca 2018 r.
Data wejścia w życie
24 lipca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)