Numer
787/XLIX/2018
Data
27 czerwca 2018
Dotyczy
Przekazania do uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 czerwca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)