Numer
774/XLIX/2018
Data
27 czerwca 2018
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4548
Data ogłoszenia
9 lipca 2018 r.
Data wejścia w życie
24 lipca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)