Numer
784/XLIX/2018
Data
27 czerwca 2018
Dotyczy
Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
27 czerwca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)