Numer
762/XLIX/2018
Data
27 czerwca 2018
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
4542
Data ogłoszenia
9 lipca 2018 r.
Data wejścia w życie
27 czerwca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)