Numer
817/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Niewiadom
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)