Numer
822/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Zamysłów
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1435 KB]
Uzasadnienie [pdf - 56 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1427 KB]
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)