Numer
806/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach
Kategorie
  • Edukacja
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)