Numer
801/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Nadania boisku piłkarskiemu w Rybniku imienia Andrzeja Frydeckiego
Kategorie
  • Kultura i sport
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
13 września 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)