Numer
803/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
13 września 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 6 września 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)