Numer
810/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Założenia Zespołu Edukacyjno - Artystycznego Przygoda w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
13 września 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Rada pedagogiczna Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół Przygoda w Rybniku
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 276 KB]
Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 270 KB]
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)