Numer
825/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
13 września 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)