Numer
827/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
13 września 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 393 KB]
Uzasadnienie [pdf - 70 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 400 KB]
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)