Numer
845/LI/2018
Data
11 października 2018
Dotyczy
Udzielenia przez Miasto Rybnik poręczenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS)
Kategorie
  • Budżet Miasta
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
11 października 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
Publikacja: 16 października 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)