Numer
826/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
13 września 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)