Numer
804/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5764
Data ogłoszenia
20 września 2018 r.
Data wejścia w życie
5 października 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 102 KB]
Uzasadnienie [pdf - 23 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)