Numer
794/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
5760
Data ogłoszenia
20 września 2018 r.
Data wejścia w życie
13 września 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)