Numer
855/LII/2018
Data
8 listopada 2018
Dotyczy
Przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
8 listopada 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 14 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)