Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
843/LI/2018
Data
11 października 2018
Dotyczy
Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6568
Data ogłoszenia
23 października 2018 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 16 października 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)