Numer
844/LI/2018
Data
11 października 2018
Dotyczy
Nadania nazwy drodze wewnętrznej – ulica Józefa Poloka
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6569
Data ogłoszenia
23 października 2018 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
Uzasadnienie [pdf - 93 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
Publikacja: 16 października 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)