Numer
836/LI/2018
Data
11 października 2018
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
11 października 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
Publikacja: 16 października 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)