Numer
853/LII/2018
Data
8 listopada 2018
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7213
Data ogłoszenia
16 listopada 2018 r.
Data wejścia w życie
1 grudnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta Rybnika
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 14 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)