Numer
851/LII/2018
Data
8 listopada 2018
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
7212
Data ogłoszenia
16 listopada 2018 r.
Data wejścia w życie
8 listopada 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 14 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)