Numer
5/II/2018
Data
29 listopada 2018
Dotyczy
Powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Kategorie
  • Organy Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
29 listopada 2018 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Wojewoda Śląski
Dokumenty
Publikacja: 30 listopada 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)