Numer
24/III/2018
Data
13 grudnia 2018
Dotyczy
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Żory w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
Uzasadnienie [pdf - 68 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 93 KB]
Publikacja: 18 grudnia 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)