Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
102/VI/2019
Data
21 marca 2019
Dotyczy
Zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
21 marca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Śląski Kurator Oświaty
Dokumenty
Publikacja: 26 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)