Numer
41/IV/2019
Data
24 stycznia 2019
Dotyczy
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem Oleskim w zakresie dokształcania zawodowego uczniów oddziałów wielozawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 28 stycznia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)