Numer
47/IV/2019
Data
24 stycznia 2019
Dotyczy
Pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180004 S ul. Akacjowa poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1000
Data ogłoszenia
5 lutego 2019 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 687 KB]
Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 687 KB]
Publikacja: 28 stycznia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)