Numer
36/IV/2019
Data
24 stycznia 2019
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i ich wydzierżawiania
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 28 stycznia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)