Numer
42/IV/2019
Data
24 stycznia 2019
Dotyczy
Wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Strategia elektromobilności dla Miasta Rybnika na lata 2019-2030" w ramach programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 28 stycznia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)