Numer
34/IV/2019
Data
24 stycznia 2019
Dotyczy
Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 28 stycznia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)