Numer
43/IV/2019
Data
24 stycznia 2019
Dotyczy
Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku
Kategorie
  • spółki
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 223 KB]
Uzasadnienie [pdf - 12 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 169 KB]
Publikacja: 28 stycznia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)