Numer
44/IV/2019
Data
24 stycznia 2019
Dotyczy
Przyjęcia „Aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022"
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 28 stycznia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)