Numer
64/V/2019
Data
28 lutego 2019
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2089
Data ogłoszenia
13 marca 2019 r.
Data wejścia w życie
28 marca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 5 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)