Numer
52/V/2019
Data
28 lutego 2019
Dotyczy
Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku
Kategorie
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
Publikacja: 5 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)