Numer
53/V/2019
Data
28 lutego 2019
Dotyczy
Postulatu zmiany uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Kategorie
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
28 lutego 2019 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Publikacja: 5 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)