Numer
54/V/2019
Data
28 lutego 2019
Dotyczy
Podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
Kategorie
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Grupa Radnych
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Publikacja: 5 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)