Numer
58/V/2019
Data
28 lutego 2019
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2245
Data ogłoszenia
19 marca 2019 r.
Data wejścia w życie
3 kwietnia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 6 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)