Numer
115/VIII/2019
Data
11 kwietnia 2019
Dotyczy
Przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych położonych przy ul. Kościelnej 7
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
11 kwietnia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2019-30068 (z dnia 18 kwietnia 2019 r.)
    Uchwała
Publikacja: 18 kwietnia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)