Numer
106/VI/2019
Data
21 marca 2019
Dotyczy
Określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków najbliższej rodziny repatrianta
Kategorie
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
21 marca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
Publikacja: 26 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)