Numer
98/VI/2019
Data
21 marca 2019
Dotyczy
Przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Rybnika do zmian klimatu do roku 2030"
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
21 marca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 15 MB]
Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 16 MB]
Publikacja: 26 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)